Mlado gledališče

Vsega se je treba lotiti, nujno se je zanimati za cel svet, ne le za izsek. Vsega se vsaj s prstom dotakniti. Cel svet pobožati z dlanjo. To veselje, človek, ko vidiš ali tipaš, česar dotlej nisi poznal. Vsaka razlika v stvareh in ljudeh bogati življenje.
Karel Čapek


Mlado gledališče 2.0 vključuje mlade in hkrati nagovarja njihove odrasle – strokovne delavce v vzgoji, izobraževanju in kulturi, ustvarjalce in umetniške/programske vodje pa tudi druge odgovorne odločevalce. Programsko osnovo tvori sodobno naslovniško odprto gledališče v širokem razponu raznolikih uprizoritvenih praks, tudi z namenom strokovnega pregleda in premisleka o dialoško najučinkovitejših uprizoritvenih sredstvih, nadgrajeno z razvojem oblik, metod in tehnik (1) vključevanja mladih za razvoj identitete, sebstva in moralne samopodobe, (2) gledališkega opismenjevanja ter (3) trajne gradnje gledaliških občinstev. 

Program se razvija v tesnem partnerskem sodelovanju gledaliških producentov, vzgojno-izobraževalnih organizacij, mednarodnih platform in vrhunskih ustvarjalcev ter v odprtem dialogu z mladimi gledalci. Slednji uveljavljajo svojo aktivno vlogo pri načrtovanju, snovanju, oblikovanju, vrednotenju in posredovanju umetniških vsebin, s čimer razvijajo lasten ustvarjalni in osebnostni potencial, s poglabljanjem celovite izkušnje pa krepijo trajen interes za umetnost, razvijajo gledališko pismenost in oblikujejo navade obiskovanja gledališča. 

Eden trajnih rezultatov programa je tudi spletni priročnik s primeri dobrih praks, ki lahko služi kot izhodišče, navdih in podpora pri snovanju dejavnosti razvoja mladih občinstev tako na vsebinski kot organizacijski in komunikacijski ravni.