Spletni priročnik

Mlado gledališče, ki smo ga uvedli leta 2018, je šest let kasneje stalni programski sklop Festivala Borštnikovo srečanje. Temelji na različnih oblikah ustvarjalnih in izobraževalnih aktivnosti ter metodološke in strokovne podpore, namenjene usmerjanju in razvoju mladega občinstva, ki prihaja v stik z različnimi uprizoritvenimi praksami. Obsega različne dejavnosti, usmerjene v gledališko opismenjevanje, refleksijo uprizoritvenih tehnik, gledaliških pristopov in strategij ter strokovno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji, izobraževanju in kulturi. Programsko jedro predstavlja vsakokratni izbor slovenskih in tujih gledaliških predstav, ki jih spremljajo in dopolnjujejo pogovori, okrogle mize, ustvarjalne delavnice, predstavitve gledaliških tehnik in različnih ustvarjalnih in pedagoških pristopov ter druge podporne aktivnosti. Mladim smo želeli omogočiti široko paleto različnih pogledov na gledališče, v procesih načrtovanja in izvedbe pa jim zagotoviti aktivno vlogo, prepoznavo in razvoj svojih ustvarjalnih in osebnostnih potencialov, s tem pa tudi celostno ustvarjalno izkušnjo, ki vodi v pozitiven in trajen odnos do gledališča in umetnosti. Temeljno poslanstvo je uspešno vključevanje mladih v gledališče ter oblikovanje trajnih navad obiskovanja gledališča. Želeli smo vzpostaviti celovit in strokovno ustrezno podprt sistem aktivnosti, ki povezuje slovenske deležnike na področju gledališča, gledališkega izobraževanja in KUV, ob tem pa se povezuje še s primerljivimi mednarodnimi platformami, in kot kažejo številni pozitivni odzivi, ki smo jih v teh letih prejeli od naših udeležencev in partnerjev, smo bili pri tem uspešni. Mlado gledališče se je v tem obdobju razvilo v obsežen programski sklop, ki je letos prvič dobil samostojni termin izvedbe v mesecu maju (osrednji del festivala izvajamo v prvi polovici junija), da bi lahko optimalno izkoristili vse njegove potenciale. Ker smo že ob uvedbi teh aktivnosti razmišljali o njihovem trajnem pomenu za razvoj slovenskega gledališča in novih občinstev, smo letos pripravili še spletni priročnik s primeri dobrih praks iz Slovenije in tujine. Zasnovan je odprto in se bo sproti dopolnjeval v prihodnjih letih. Upamo, da vam bo služil kot strokovna opora, navdih in kažipot pri odgovorni nalogi - snovanju dejavnosti razvoja mladih občinstev.

Aleš Novak, umetniški direktor